HOTĂRÂRI CONSILIUL  LOCAL  2019

HCL 45 – COMPLETARE PROGRAMULUI DE ACHIZITII PUBLICE ANUL 2019                                                                                                                 

HCL 44 – rectificare buget local pe anul 2019

HCL 43 anularea obligaţiilor bugetare accesorii restante la 31 decembrie 2018, datorate bugetului local, precum și aprobarea procedurii de acordare a anulării accesoriilor

HCL 42 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

HCL 41 – MODIFICAREA INVHCL

40 – APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI PE TRIM. II 2019ENTARULUI DOMENIULUI PRIVAT