Cerere tip(adeverinte,certificat fiscal)

Cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii

Cerere pentru atestat de producator

Cerere pentru carnet de comercializare

mba-essay.com
Contract de comodat -model

Contract de inchiriere-model

Contract de arendare-model

Acte necesare depunerii dosarului pentru indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor

Acte necesare pentru acordarea ajutorului social

Acte necesare pentru- alocatie complementara,alocatie de sustinere pentru familia monoparentala,acte si probleme persoane cu handicap,handicap grav,reinoire dosar de insotitor

Lista actelor necesare pentru intocmirea dosarului privind ajutorul pentru incalzirea locuintei

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social,alocatiei pentru sustinerea familiei,ajutorului pentru incalzirea locuintei

Cerere-declaratie pe propria raspundere,pentru acordarea stimulentului educational(tichet social pentru gradinita)

Cerere-declaratie pe propria raspundere,pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala